Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τι πρέπει να κάνω εάν το υλικό μου (π.χ. δείγμα διδασκαλίας) περιέχει ονόματα και άλλα δεδομένα των μαθητών μου;