Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Μπορεί περιεχόμενο που είναι δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμο να χρησιμοποιηθεί εμπορικά;